Ekran wczytywania
PZSC przystępuje do programu - Erazmus + Sport

Polski Związek Sportowy Cheerleadingu dzięki wsparciu Erasmus+ realizować będzie program pn. „Wsparcie rozwoju pracowników sportowego cheerleadingu w Polsce”. W wiosennym naborze PZSC zgłosiło wniosek, który zdobył uznanie i będzie realizowany w programie Erasmus + SPORT.

 

Sukces w naborze sprawił, że członkowie związku mogą teraz szykować się do wyjazdu do Szwecji i Austrii. Projekt Związku zakłada po dwa wyjazdy do Szwecji i Austrii w których wezmą udział działacze i trenerzy PZSC. Projekt ma na celu wsparcie dobrych relacji pomiędzy krajami, wymianę doświadczeń oraz współpracę na polu tworzenia zawodnikom dogodnych warunków do rozwoju i sportowej rywalizacji. Będzie też okazja, by przyjrzeć się infrastrukturze i rozwiązaniom organizacyjnym. Pierwszy etap to wizyta przygotowawcza, którą uzupełni druga faza, a więc dwutygodniowy wyjazd trenerów. Zostaną oni wyłonieni w drodze konkursu. Będą pracować z kolegami z partnerskich państw, wspólnie działać i jednocześnie podpatrywać obyczaje w naszej dyscyplinie sportu. Stwarzamy możliwość do rozwoju wychodząc z założenia, że im więcej interakcji między krajami, tym bardziej rośnie w nas chęć do rozwoju, rywalizacji i stawania się lepszymi w organizowaniu i uprawianiu cheerleadingu sportowego.

 

Dziękujemy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zaufanie i wsparcie w rozwoju cheerleadingu w Polsce.

 

SPORT ŁĄCZY I ROZWIJA!

 

 

 

 

Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z