Ekran wczytywania
Reprezentacja narodowa

Wyłonienie i przygotowanie kadry narodowej, która będzie reprezentowała Polskę w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy to jeden z priorytetów Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. 

Nominacje do Kadry Polski odbywają się zgodnie z Przepisami Turniejowymi PZSC:

 

Nominację do Kadry Polski na Mistrzostwa Europy Cheerleaders ICU /ICU European Cheerleading Championships/ otrzymują 2 zespoły w kategoriach wiekowych Youth, Junior i Senior w każdej konkurencji na nich rozgrywanych. 

Pierwsze miejsce w Kadrze Narodowej otrzymuje zespół, który wywalczył I miejsce w cyklu Pucharu Polski PZSC w roku wcześniejszym niż dane Mistrzostwa Europy Cheerleaders. Drugie miejsce w Kadrze Narodowej otrzymuje zespół, który wywalczył tytuł Mistrza Polski podczas Mistrzostw Polski w Cheerleadingu Sportowym w tym samym roku co dane Mistrzostwa Europy Cheerleaders. (W przypadku zdublowania z I miejscem z PP PZSC 2022 nominacja przechodzi na II miejsce z PP PZSC 2022)

 

Nominację do Kadry Polski na Mistrzostwa Świata Cheerleaders ICU /ICU Worlds/ otrzymuje 1 podmiot w kategoriach wiekowych Youth, Junior i Senior w każdej konkurencji na nich aktualnie rozgrywanych. W pierwszej kolejności nominację otrzymuje podmiot, który wywalczył tytuł Mistrza Polski podczas Mistrzostw Polski w Cheerleadingu Sportowym. Jeżeli Mistrz Polski nie może uczestniczyć w zawodach, nominacja przechodzi na kolejne miejsce w danej konkurencji i kategorii wiekowej. Nominacja w danym roku dotyczy wyjazdu jako Kadra Polski na ICU Worlds w roku kolejnym.

 

Nominację do Kadry Polski na ICU ICC /ICU International Cheerleading Cup/ oraz IASF Worlds /Mistrzostwa Świata IASF/ otrzymuje 1 podmiot w kategoriach wiekowych i konkurencjach na nich aktualnie rozgrywanych. Nominację otrzymuje II miejsce z cyklu Pucharu Polski w danym roku. Jeżeli Vce Mistrz Polski nie może uczestniczyć w zawodach, nominacja przechodzi na kolejne miejsce w danej konkurencji i kategorii wiekowej. Nominacja w danym roku dotyczy wyjazdu jako Kadra Polski na ICU ICC/IASF Worlds w roku kolejnym.

W przypadku braku reprezetnantów nominowanych z Pucharu Polski PZSC Zarząd PZSC może przekazać nominację podmiotom reprezentującym Polskę na ICU Worlds w danym roku.

 

Nominację do Kadry Polski na ICU World Cup /Puchar Świata ICU/ otrzymuje 1 podmiot w kategoriach wiekowych Youth, Junior i Senior w każdej konkurencji na nich aktualnie rozgrywanych (o ile regulamin tych zawodów nie mówi inaczej). Nominację otrzymuje II miejsce Mistrzostw Polski w Cheereladingu Sportowym z danego roku. Jeżeli Vce Mistrz Polski nie może uczestniczyć w zawodach, nominacja przechodzi na kolejne miejsce w danej konkurencji i kategorii wiekowej.

 

 

 

Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z