Ekran wczytywania
Walne Zgromadzenie Członków PZSC

W dniu 7 listopada 2022 w Kielcach odbyło się Walne  Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. Jednym z punktów zebrania był wybór nowych władz Związku. 
 
Nowym Prezesem PZSC został Pan Leszek Cichocki.
 
Walne Zgromadzenie wybrało również nowy skład Zarządu w osobach: 
Sylwana Patłaszyńska - V-ce Prezes
Anna Polatowska-Zegar - V-ce Prezes
Szymon Kowalewski - Członek Zarządu 
Jarosław Mazur - Członek Zarządu 
Jacek Sennewald - Członek Zarządu 
 
         Nowe władze przedstawiły swoją wizję i dalszy konkretny plan rozbudowy cheerleadingu w Polsce.
Cieszymy się z rozwoju naszej organizacji oraz nowej przestrzeni dla tej dyscypliny co zaowocuje szerszymi możliwościami dla zawodników, klubów i trenerów. 
 
         Z tego miejscu chcemy serdecznie podziękować Panu Piotrowi Patłaszyńskiemu za pomysł stworzenia Związku oraz jego cierpliwą realizację. Przez 4 lata jego kadencji Związek rozwinął swoje skrzydła i wszedł w struktury sportu w Polsce, za co jednogłośnie członkowie Walnego Zgromadzenia przyznali mu dziś tytuł 'Członka Honorowego Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu'.
 
Nowy Zarząd pracować będzie zgodnie z ideą: 
 
'Sport łączy i rozwija'
 
Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z